LPF Prieglobstis

Žmonės kartais suklumpa, arba būna parblokšti gyvenimo audrų, išmesti į gyvenimo užribį ir savo jėgomis nebegali pakilti. Reikia, kad kažkas ištiestų jiems pagalbos ranką.

Tam esame mes – labdaros ir paramos fondas "PRIEGLOBSTIS” – nevyriausybinė, nepelno organizacija, kurios pagalba apima visokio amžiaus ir padėties socialines grupes.

Akmenės rajone, Dabikinėlės kaime yra įsikūręs labdaros ir paramos fondui "Prieglobstis” priklausantis, vyrų ir moterų su vaikais psichologinės socialinės reabilitacijos centras. Čia yra 30 vietų į gyvenimo nuošalę patekusiems žmonėms. Centras veikia jau daugiau kaip 10 metų ir yra sukaupęs gerą patirtį priklausomybės ligų gydyme.

REABILITACINIO CENTRO VEIKLA

· Čia taikoma adaptuota dvylikos žingsnių į blaivybę programa.

· Centro dalyviai mokomi ir patys mokosi, keisti ydingo gyvenimo įpročius, dirbti su savo emocine ir psichologine būsena, lavinami darbiniai ir socialiniai įgūdžiai.

· Su klientais dirba socialiniai darbuotojai bei psichologas ( individualiai bei grupėse ).

· Klientams padeda kvalifikuotų specialistų komanda. Socialinė priežiūra vyksta visą parą.

· Atvykusioms moterims su vaikais, vaikams yra užtikrinamas bendrojo lavinimo ugdymas ir tęstinumas.

· Centre savaime suprantama draudžiama vartoti bet kokias psichoaktyvias medžiagas.

· Reabilitacija vyksta atsižvelgiant į kiekvieno asmens reabilitacijos procesą individualiai (nuo 12-18 mėn.)

NUKREIPIMAS GYDYTIS

Nukreipimui gydytis RC gauti reikia iš PSPC šeimos gydytojo siuntimą su nurodytu priklausomybės ligos kodu ir anamneze, iš psichiatro, kad nesergate jokiomis psichikos ligomis ir išrašą dėl TBC.

PAPILDOMOS PASLAUGOS

Kadangi dauguma dalyvių neturi kur grįžti ar nesijaučia saugūs ar pasirengę sugrįžti į visuomenę, baigus reabilitacijos centrą, toliau siūlomas Adaptacijos centras, kuriame klientai gali gyventi socialinio darbuotojo priežiūroje, tuo pačiu metu ieškoti darbo ir dirbti.

"Silpnesniems" asmenims, kurie pabaigus reabilitacijos centrą, jau nebepajėgūs dėl amžiaus ar dėl socialinių įgūdžių stokos įsilieti į visuomenę, gyventi savarankiškai – siūlomi „Savarankiško gyvenimo namai" arba „Benamių kaimas", kur asmenys prižiūrimi socialinio darbuotojo gyvena bendruomeninį gyvenimą, tai yra užsiima ūkine, buitine veikla.

Mamoms su vaikais yra siūlomi „Krizių namai", kur moterys turi galimybę dar metus laiko gyventi (adaptuotis į visuomenę) , susirasti darbą ir sustiprėti.

KONTAKTAI:

Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis"

Tilto g. 7, Dabikinėlės km.

Akmenės raj. sav.

Tel.:8 68672236

El. paštas: fondas.prieglobstis @ gmail.com